NORDISKA AMATÖRER SPECIAL 3

Sverige | 115 min | 16:9 | Svensk version

Svenska, danska och norska amatörer kör igen hårt framför kameran!

MARIANNA, VANESSA, LILY, LILLEMOR, MICHELLE, ANETTE, CAROLA, LAZLO, JOHAN, MR. K, RICHARD

Dokumenterat & klippt av Erik Fischer